Author: admin

หญ้าหวานมีการใช้กันอย่างกว้างขวางโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาใต้ เมื่อปี ค.ศ.1887 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีรายงานว่ามันเป็นอันตรายแต่อย่างใด จนกระทั่งต่อมาในปี ค.ศ. 1985 ก็ได้มีผลงานวิจัยทางด้านลบของหญ้าหวานออกมา โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ John M. Pezzuto และคณะ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้สรุปผลการวิจยัและตีพิมพ์ลงในวารสาร Proc. Nati. Acad. Sci. โดยระบุว่าหญ้าหวานนั้นอันตราย เพราะทำให้เกิดการ Mutagenic สูงมากในหนูทดลอง ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้เอง ส่งผลให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐ(FDA) ออกมาประกาศว่าหญ้าชนิดไม่ปลอดภัย และห้ามใช้เป็นสารปรุงแต่งในอาหาร และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ต่อมาในปี ค.ศ.1991 มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Emily Procinska และคณะ ได้ออกมาค้นคว้ารายงานวิจัยของ John M. Pezzuto ว่าอาจมีข้อผิดพลาด โดยตีพิมพ์ในวารสาร Mutagenesis ระบุว่า หญ้าหวานไม่มีผลทำให้เกิด Mutagenic แต่อย่างใด...

หญ้าหวาน  หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Stevia เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งแน่นอนว่าชาวพื้นเมืองในประเทศปารากวัยก็รู้จักนำหญ้าหวานมาสกัดเพื่อใช้ในการบริโภคหลายศตวรรษแล้ว ทางประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาก็ให้การยอมรับแล้วเช่นกัน เป็นพืชที่มีรสชาติหวาน มากกว่าน้ำตาลถึง 15-20 เท่า แต่ความหวานนี้ไม่ก่อให้เกิดพลังงาน (Calories) จึงไม่ทำให้อ้วนและผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถทานได้ ที่สำคัญสารสกัดของหญ้าหวาน (Steviol Glycosides) ที่สกัดออกมานั้นจะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 300 เท่าเลยทีเดียว จึงเหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย หญ้าหวานได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในภายหลัง และได้มีการนำเข้ามาปลูกในช่วงปี พ.ศ.2518 โดยได้มีการนำมาเพาะปลูกในภาคเหนือ ซึ่งจะเพาะปลูกกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำพูน เนื่องจากพืชนิดนี้จะชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็น ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียส และพืชชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเมื่อเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ต้นของหญ้าหวาน เป็นพืชล้มลุก มีอายุประมาณ 3 ปี มีลักษณะเป็นพุ่มไม้ มีความสูง 30-90 cm. ชอบอุณหภมิที่เย็น แต่ต้องโดนแดดรำไรเพราะถ้าไม่โดนเลยจะทำให้รากเน่า ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดกับกิ่งชำ แต่ส่วนมากจะชำกิ่งเพราะถ้าปล่อย ให้ต้นมีเมล็ดต้นแม่ก็จะตาย...