เกี่ยวกับธุรกิจ

จุดเด่นของธุรกิจ

เนื่องจากต้นหญ้าหวานชอบภูมิอากาศที่เย็นและความหอมหวานนั้นจะขึ้นอยู่กับความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร ซึ่งแหล่งปลูกของเราอยู่ที่ ไร่วรมินทร์ หมู่บ้านอมลอง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหญ้าหวานและผลผลิตทางการเกษตรเป็นผู้ปลูก ในกลุ่มวิสาหกิจนี้จะทำการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า รวมถึงสารเคมีอื่นๆ และอบด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ทำให้เกิดกลิ่นควั

หญ้าหวานอบแห้ง

หญ้าหวานอินรีย์อบแห้ง  คือการนำใบหญ้าหวานสดมาล้างและทำการอบด้วยอุณหภูมิต่ำเป็นระยะเวลานาน จึงยังคงความเขียวและคลอโลฟิลล์เอาไว้